zondag, augustus 18, 2019

Begeleid Rijden

Vanaf eind 2010 wordt het voor 17-jarigen mogelijk een autorijbewijs te halen. Ze mogen tot hun 18-de alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op. Op deze manier kunnen ze extra ervaring opdoen. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stuurt hierover 24 december een voorstel naar de Kamer.

Voor beginnende bestuurders is ervaring het sleutelwoord: met de tijd neemt de ervaring toe en daarmee het risico op een ongeval af. Uit cijfers in Duitsland blijkt dat bestuurders die tot hun achttiende begeleid hebben gereden daarna 30 procent minder ongelukken veroorzaken dan jonge bestuurders die niet begeleid hebben gereden. Daarnaast begaan zij 20 procent minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van drank of drugs. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf zeventien jaar in Nederland zestien verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding en het theorie-examen afleggen. Vanaf hun zeventiende verjaardag kunnen ze opgaan voor het praktijkexamen. Ze mogen tot hun achttiende alleen rijden onder begeleiding van een bestuurder die minstens tien jaar in het bezit is van een rijbewijs. De jongere is zelf aansprakelijk in het geval van een overtreding of ongeluk. Zowel de jongere als de begeleider moet het rijbewijs bij zich hebben en uiteraard niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. De jonge bestuurder moet bij het aanvragen van het rijbewijs aangeven welke mensen optreden als begeleider.

Het CBR en de RDW werken aan de praktische uitvoering van het registeren van de begeleidende bestuurder. Na de invoering worden de effecten op de verkeersveiligheid gevolgd. Volgens het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie biedt het ‘begeleid rijden’ kansen in het terugdringen van verkeersongelukken, waar jonge bestuurders relatief vaak bij betrokken zijn. Het beleidsvoornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat kan dan ook op steun van het OM rekenen. Wel moet de juridische positie van de begeleider nog verder worden uitgewerkt. De begeleider is namelijk een rechtspersoon die niet in de wet voorkomt. Bij de handhaving levert dit een aantal praktische bezwaren op. Het OM heeft daarom het advies afgegeven dat de begeleider zo snel mogelijk in de Wegenverkeerswet wordt opgenomen.

Bron: Swov.

Hou onze website in de gaten voor meer informatie!!

Theorie leren

Volg ons op twitter

Online Theorie